กิจกรรมเตรียมความพร้อม ตอนที่ ๒ (Back to School 2018 EP.2)

อัพเดตเมื่อ: 5 พ.ย. 2020

   เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวันแรกของการเรียนรู้ในห้องเรียน พร้อมทั้งเด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ การทำงานร่วมกัน การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อนใหม่ ครูใหม่ และรวมไปถึงการใช้ชีวิตในห้องเรียนดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube