top of page

กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise 2018

    ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม อ.ย.ว. Exercise นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกายบริหารประกอบดนตรี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแสดงออก เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ

นางเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ

นางสาวเพชรน้อย จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page