กิจกรรม อ.ย.ว. น้อยสดใสต้านภัยยาเสพติด ๒๕๖๑ ระดับอนุบาล

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรม อ.ย.ว. น้อยสดใสต้านภัยยาเสพติด โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ภายในงานมีนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยง และทราบถึงโทษอันตรายของสิ่งเสพติด โดยมีการเเข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านสิ่งเสพติด สร้างวินัย สร้างน้ำใจนักกีฬาและเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง อีกทั้งมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube