top of page

กิจกรรมเปิดบ้านผลงานของหนูระดับอนุบาล ปี ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านผลงานของหนู โดยมีการจัดแสดงผลงานและการแสดงของนักเรียน พร้อมทั้งครูภูมิปัญญาที่หลากหลายมาให้ความรู้ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ
ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page