กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

    เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ.ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภายในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ มีการเดินสนาม การก่อกองไฟ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีมเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความอดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube