top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเจียมจิต ยุววิวทยา เป็นประธานโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายพุทธบุตร) จัดขึ้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๑๐ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนีจังหวัดสระบุรี
ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page