• Admin

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเจียมจิต ยุววิวทยา เป็นประธานโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายพุทธบุตร) จัดขึ้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๑๐ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนีจังหวัดสระบุรี
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube