top of page

กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อัปเดตเมื่อ 29 ต.ค. 2563

   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เข้าร่วมงาน พร้อมนักเรียนระดับอนุบาลปีที ๑ -๒ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักปฎิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้เด็กรู้จักการทำสมาธิ การทำความดีด้วยใจ และให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดู 57 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page