กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อัพเดตเมื่อ: 29 ต.ค. 2020

   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เข้าร่วมงาน พร้อมนักเรียนระดับอนุบาลปีที ๑ -๒ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักปฎิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้เด็กรู้จักการทำสมาธิ การทำความดีด้วยใจ และให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube