กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ - วันศุกร์๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี จ.สระบุรี สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ โดยนักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ภายในกิจกรรม นักเรียนได้ความรู้กับพระอาจารย์อย่างเต็มที่และสนุกสนาน ทั้งการนั่งฝึกสมาธิ การวาดภาพ การทำความดี การเดินจงกลม เพื่อฝึกสมาธิ จะได้พัฒนาสมองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดียิ่่งขึ้น

(ซ้าย) นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

(ขวา) นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube