top of page

กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ - วันศุกร์๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี จ.สระบุรี สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ โดยนักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ภายในกิจกรรม นักเรียนได้ความรู้กับพระอาจารย์อย่างเต็มที่และสนุกสนาน ทั้งการนั่งฝึกสมาธิ การวาดภาพ การทำความดี การเดินจงกลม เพื่อฝึกสมาธิ จะได้พัฒนาสมองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดียิ่่งขึ้น

(ซ้าย) นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

(ขวา) นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page