กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด The Libray Week 6-8 February 2019

   เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด The Libray Week 6-8 February 2019 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กาประกวดสุดยอดนักอ่าน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันเปิดพจนานุกรม การแข่งขันระบายสีจากภาพ การแข่งขันตอบปัญหาล่ารางวัล การเล่นเกมจับไข่หรรษา โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนานอย่างมาก


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube