กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ Science Week 2018

    วันอังคารที่ ๑๔ - วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science Week 2018 เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอง สังเกตุ และสรุปผลการทดลอง เสริมสร้างพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube