top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวงระดับชั้นธรรมศึกษาตรี - ธรรมศึกษาเอก

    เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสอบธรรมสนามหลวงระดับชั้นธรรมศึกษาตรี - ธรรมศึกษาเอก ขึ้น โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และส่งครูผู้สอนเข้าสอบจำนวน ๖๒ คน นักเรียนจำนวน ๔๕๐ คน

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page