กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาจัดวันไหว้ครู ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ซึ่งมี นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียน จัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย

- สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์

- สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ

- สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์

- สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ

- แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมายดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube