• Admin

กิจกรรมวันไหว้ครูของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหับดีที่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้สอน อีกทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube