กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้...แม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙ และได้เรียนเชิญคุณแม่ของนักเรียนมาเป็นครูภูมิปัญญา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้มาเรียนรู้ตามซุ้มต่างๆ และการแสดงความรักของแม่และลูก