กิจกรรมวันสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒

   เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาล ได้รับความรู้ความสำคัญของท่านสุนทรภู่ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น