กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับชั้นอนุบาล

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงครูกวีสุนทรภู่ และร่วมสืบทอดอนุรักษ์วรรณคดีและวรรณกรรมให้อยู่สืบไป โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล การแสดงหุ่นมือ การแสดงเต้นรำ และร่วมกันแต่งกายชุดไทยดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube