กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการและครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดโอกาสให้นักเรียน เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการในวันสงกรานต์ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เด็กนักเรียนร่วมใจกันแต่งชุดไทย