กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ระดับประถมศึกษา

    เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อขาวและประกาศตนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” รวมทั้งคณะครูและนักเรียนมีกิจกรรมเดินรณรงค์ไปยังบริเวณชุมชนใกล้เคียงเพื่อปลุกกระแส     รวมพลังต่อต้านยาเสพติด ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และมีการจัดกิจกรรม อ.ย.ว.สดใสต้านภัยยาเสพติด มีการแข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

(ซ้าย) นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ (กลาง) นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

(ขวา) นางชุติมา อักษรพจน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube