top of page

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day 2019

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญและอันตรายของบุหรี่ รวมทั้งสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรม โรงเรียนสุขสันต์ปลอดควัน ปลอดบุหรี่ โดยมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์และผลงานนักเรียนเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่

โดยกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน พานักเรียนชั้นป.๔ เดินรณรงค์ไปยังบริเวณเขตชุมชนเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่นั้นเลิกสูบและตระหนักถึงความสำคัญของการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ด้วยการแจกลูกอมพร้อมสติ๊กเกอร์คำขวัญ เป็นการเชิญชวนให้หันมาอมลูกอมดีกว่าการสูบบุหรี่ โดยในปีนี้มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ คือ "บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)"


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page