กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day 2019

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญและอันตรายของบุหรี่ รวมทั้งสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรม โรงเรียนสุขสันต์ปลอดควัน ปลอดบุหรี่ โดยมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์และผลงานนักเรียนเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่

โดยกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน พานักเรียนชั้นป.๔ เดินรณรงค์ไปยังบริเวณเขตชุมชนเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่นั้นเลิกสูบและตระหนักถึงความสำคัญของการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ด้วยการแจกลูกอมพร้อมสติ๊กเกอร์คำขวัญ เป็นการเชิญชวนให้หันมาอมลูกอมดีกว่าการสูบบุหรี่ โดยในปีนี้มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ คือ "บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)"


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube