กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันคริสต์มาส  จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและมีการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มอบโดย นางสาวเจียมจิต ยุววทิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube