กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะคุณครูอนุบาลโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้ารับการอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น