top of page

กิจกรรมผึ้งน้อยเกมส์ ระดับประถม ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้ดำเนินการจัด กิจกรรมผึ้งน้อยเกมส์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย

ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page