กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ระดับอนุบาลปีที่ ๒ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

    เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อเป็นการแนะนำโรงเรียน การแจ้งระเบียบการต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมแนะนำคุณครู โดยมี นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการและครูใหญ่ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube