กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและคุณครูได้แลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียนและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง ณ โรงแรมเกียวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube