top of page

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและคุณครูได้แลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียนและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง ณ โรงแรมเกียวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page