กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)

    เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดแสดงผลงานทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการแสดงโครงงานที่ดีเด่น การแสดงความสามารถของนักเรียน การเรียนรู้ตามฐานจากครูภูมิปัญญา


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น