กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube