กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจเพื่อในหลวง รัชกาลที่ ๑๐

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ในระดับชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น