กิจกรรมประกวดหนูน้อยอนุบาลสุขภาพดี

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2020

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรง สมบูรณ์ในทุกด้าน โดยการประกวดนี้คณะกรรมการจะทำการให้คะแนนผู้เข้าประกวดตลอดปีการศึกษา จนถึงวันประกวดที่นักเรียนได้มาแสดงความสามารถพิเศษกันในรอบสุดท้าย