top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรม​พัฒนาบุคลากร​ จัดการอบรมเรื่อง​ Active​ Learning​

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา​ได้จัดกิจกรรม​พัฒนาบุคลากร​ จัดการอบรมเรื่อง​ Active​ Learning​ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม​ด้วยกระบวนการคิด​ Gpas 5 Steps นำโดยนางสาวเจียมจิต​ ยุววิทยา​ ผู้อำนวยการโรงเรียน

โดยวิทยาการที่ให้การอบรมในครั้งนี้​คือ รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์​ ชนะสิทธิ์​ สิทธิ์สูงเนิน มีคณะครูเข้าร่วมอบรมทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา​ ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากร​ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page