top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ป.๕

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม"เข้าค่ายพุทธบุตร " โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนีจังหวัดสระบุรีดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page