top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ชั้น ป.๕

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมุนี จังหวัดสระบุรีดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page