top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ ขึ้น ในวันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธี
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page