top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

"สุนทรภู่"

---------------------------

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ที่ได้รับยกย่องจากองค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นกวีเอกของโลก ทำให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางด้านวัฒนธรรมทางภาษา

#เก่งดีมีสุข ต้องที่ยุววิทยาดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page