top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยการเข้าชมพร้อมศึกษาจากสถานที่จริง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียน เด็กๆมีความสุข สนุกสนานในการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page