top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป จากวัดศรีบุรีรตนาราม มารับบิณฑบาตดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page