top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี" ระดับอนุบาล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัด "กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี" ระดับอนุบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวในการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นหนูน้อยสุขภาพดี ซึ่งมาจากการดูแลรักษาสุขภาพในทุกด้าน

ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page