top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ระดับอนุบาล

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวในการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน ส่งผลให้เด็กได้รับการคัดเลือกเป็นหนูน้อยสุขภาพดี ซึ่งมาจากการดูแลรักษาสุขภาพในทุกด้านดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page