top of page

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มอบเกียรติบัตรแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2563

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนใน"การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ" (คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ และระดับเหรียญทอง ไปสอบแข่งขันรอบสองในระดับประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒


ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page