top of page

การแข่งขันงานทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ ๓

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2563

   เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ ๓ ซึ่งผลการแข่งขันระดับคัดเลือกตัวแทนจังหวัด โดยโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด ๓๙ รายการ

สรุปผลรางวัลดังนี้ ได้เหรียญทอง ๓๑ รายการ เหรียญเงิน ๕ รายการ เข้าร่วม ๓ รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๗ กุมภาาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๒๖ รายการ

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page