การประกวดทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ปี ๒๕๕๐ จ.สระบุรี (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

การประกวดทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่

1. วิชาคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Power Point ver.2003 ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ. กนกพร ห้องสุคนธ์, ด.ญ.บัณฑิตา มูลมา

2. วิชาคอมพิวเตอร์ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้น ป.๑ ได้แก่ ด.ญ.สุขริยาภรณ์ จันทร์พึ่งพลาย, ด.ช.พศุตม์ สมภักดี

3. วิชาคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel ver.2003 ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ สุทัศษา, ด.ช.รัญชน์กนิษฐ์ มาลัย

4.กิจกรรม ประกวดหนังสือเล่มเล็กภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.วิชา วีรยา ถนอมพงษ์

5.กิจกรรม ประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ปฐมวัย ได้แก่ ด.ญ.สมิตานันท์ สิทธพางศานนท์


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube