กล่มสาระการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

นางสาวสุชาดา พันธ์นิมิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวกุลรัศมิ์  หุมบางดี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวสมหญิง อุปมัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวอุรุพร  อมรมภรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา  ผลพรหม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube