"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑" และ
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
Since 30 October 2007 - 2013 www.yuwawittaya.ac.th
2007 - 2550
2008- 2551
2009- 2552
2010-2553
2011 -2 554
2012 -2555
2013 - 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ (อัพเดต ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
  • กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนระดับชั้น อนุบาล ๒ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • แจ้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ คลิกที่นี
  • ประกาศผลคะแนนสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ในระดับชั้น ม. ๑  คลิกที่นี่
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
    สรุปยอดนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๔๔  คน คลิกที่นี่ค่ะ
กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปี ๒๕๕๖
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
แบบกรอกประวัติประกวดแม่ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  • ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ pdf หรือ word
โครงการประกวดแม่ดีเด่น ผู้ปกครองคลิกดูรายละเอียดด้านบนเลยคะ (หมดเขค ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗)
กิจกรรมธรรมะสัญจร
(๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)
กิจกรรมตักบาตรอาหาร
(มิถุนายน ๒๕๕๗)
    กิจกรรมวันแม่ของหนู ประจำปี ๒๕๕๗ มีการจัดกิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ พร้อมยื่นเอกสารที่คุณครูทัศนพรรณ ทองแดง (อนุบาล ๑/๑) ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ไฟล์ ประกวดแม่ดีเด่น แบบ word
ไฟล์ ประกวดแม่ดีเด่น แบบ pdf