"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
Since 30 October 2007 - 2015 www.yuwawittaya.ac.th
2007 - 2550
2008- 2551
2009- 2552
2010-2553
2011 -2 554
2012 -2555
2013 - 2556
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
กิจกรรม อ.ย.ว. สดใสต้านภัยยาเสพติด
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ วันต่อต้านยาเสพติด
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง
    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย
Boomerang School Tour
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
กิจกรรมวันสันติภาพโลก
๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี ๒๕๕๙
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
    เนื่องในวันพฤหัสที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘" ในงานจะมีกิจกรรมการแสดงถวายพระพรชัยมงคล การแสดงผลงานนักเรียน การมอบรางวัลพ่อดีเด่น  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ร่วมรักษาวินัยการจราจร และโปรดดูแลบุตรหลานของท่านให้เรียบร้อย
    จาก admin
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สิริธรรมมุนี สระบุรี