"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
Since 30 October 2007 - 2015 www.yuwawittaya.ac.th
2007 - 2550
2008- 2551
2009- 2552
2010-2553
2011 -2 554
2012 -2555
2013 - 2556
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
กิจกรรมธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรม อ.ย.ว. สดใสต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรม อ.ย.ว. สดใสต้านภัยยาเสพติด
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ วันต่อต้านยาเสพติด
O-Net คะแนนเต็ม
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมค่ายอาเซียนนารู้ ประจำปี ๒๕๕๘
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง
    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ปกครองได้ให้การสนับสนุนโดยการใช้เวลาว่างของ น้องให้เป็นประโยชน์พร้อมเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีอีกด้วยคะ