Since 30 October 2007 - 2016 CopyRight www.yuwawittaya.ac.th
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
คุณครูนำนักเรียนเข้าค้นคว้าหาความรู้ที่ห้องสมุด
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐
    วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นวันเป็นวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนอนุบาลยุวิทยาได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนจากกิจกรรมต่างๆ เช่น ท้องฟ้าจำลอง , ส่องกล้องจุลทรรศน์ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน
กิจกรรมดูงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
    วันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะเหล่าซือจากประเทศจีนเดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการสอนให้กับเด็กๆ สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่
กิจกรรมแบ่งปันความรู้ จาก เบ็น แบะ โบ๊ท
    วันที่  ๑๖สิงหาคม ๒๕๖๐ เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมดีๆจากพี่ๆเบ๊น & โบ๊ท
กิจกรรมยุวชนแข่งขันวิชาการ
    สุดยอดไปเลยค่ะ..เด็กๆของเราทำได้..!!!!ผ่านเข้ารอบการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ไปแข่งขันต่อที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี..น้องเบนส์กับน้องพุดและครูสุชาดา..เก่งมากๆ ค่ะ
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
    วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรรมมอบทุนการศึกษา
    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 วัดศรีบุรีรตนาราม จังหวัดสระบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มารยาทดี เป็นผู้เสียสละตนต่อส่วนร่วม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนได้บรรยากาศการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา เช่น ซุ้มวิถีไทย ซุ้มผ้าทอ และผลงานนักเรียนที่แสดงความรักต่แม่ของตนเอง
กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ๒๕๖๐
    ผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวย และคณะครู ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมได้เรียนรู้ในประเทศกลุ่มอาเซียน ทั้ง +3+6+9 และชมการแสดงอาเซียน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กอย่างมากมาย
กิจกรรมออมทรัพย์ความดี
    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมออมทรัพย์ความดี ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓
กิจกรรมวันภาษาไทย ปี ๒๕๖๐
    จัดขึ้นวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานจัดเป็นรูปแบบย้อนยุค น่ารัก ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู ได้สร้างบรรยากาศที่แสนสนุกสนานพร้อมความรู้ในแนวย้อนยุค ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นในสมัยอดีต การแต่งกาย อาหารไทย ขนมไทย ต่างๆ ซึ่งเด็กได้รับความรู้พร้อมร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ อย่างสนุกสนาน
กิจกรรม Yuwa Got talent 2017
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรม Yuwa Got talent 2017 โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมรับชมความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.๑ และป. ๖ โดย "น้องแนน" เด็กหญิงธีราพร ชาติชนะ ได้เข้าแข่งขัน รายการ "ไมค์ทองคำเด็ก"
กิจกรรม 3 R
    วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองสระบุรีที่ได้ให้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างกิจกรรมแลกขยะอันตราย ในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการสร้างนิสัยให้รู้จักรักษาความสะอาดและการแยกขยะเป็นอย่างดี
กิจกรรม DG smart club
    วันที่ 11 กรฏาคม 2560 เด็กๆสนุกสนาน และอิ่มอร่อยกับพี่ๆ DG smart club
กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา ๒๕๖๐
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน
กิจกรรม อ.ย.ว น้อยสดใสต้านภัยยาเสพติดระดับชั้นอนุบาล
    ;วันที่ 26 มิถุนายน 2560  มีพิธีเปิดกิจกรรมโดยท่านผู้อำนวยการให้เกียรติมาเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ภายในงานได้มีกิจกรรมเล่นเกมส์ต่อภาพสิ่งเสพติดให้โทษและการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด. เดินทรงตัวบนกระดานไม้. กรอกน้ำใส่ขวดและปั่นจักรยาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงภัยจากสิ่งเสพติด
กิจกรรมไหว้ครู ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ปี ๒๕๖๐
    วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูระดับชั้นก่อนประถมศึกษา โดยมีประธานในพิธี คือ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผอ.โรงรียน ให้โอวาทนักเรียนในวันไหว้ครู เพื่อแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และประเพณีอันดีงามของไทย
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
    วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กิจกรรมประชาธิปไตย
    วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เลือกตั้งหัวหน้าห้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมให้เด็กเกิดกระบวนการคิดผ่านการจำลอง ซึ่งให้มีการจำลองปกครองในระบอบประชาธิปไตยในห้องเรียน เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปี
กิจกรรมไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา ๒๕๖๐
    วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูรดับชั้นประถมศึกษา โดยมีประธานในพิธี คือ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาทนักเรียนในวันไหว้ครู เพื่อแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และประเพณีอันดีงามของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ภาพ