"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑"
"รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘"
Since 30 October 2007 - 2013 www.yuwawittaya.ac.th
2007 - 2550
2008- 2551
2009- 2552
2010-2553
2011 -2 554
2012 -2555
2013 - 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ (อัพเดต ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
  • แจ้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ คลิกที่นี
  • ประกาศผลคะแนนสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
กิจกรรมส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
โครงการประกวดแม่ดีเด่น ผู้ปกครองคลิกดูรายละเอียดด้านบนเลยคะ (หมดเขค ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗)
I-Teen Club แวะมาทักทายจ๊ะ
สรุปยอดนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี ๒๕๕๖
กิจกรรม Asean Day Camp 2014 ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
คณะผู้ตรวจเข้าตรวจคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมธรรมะสัญจร ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการประกวดแม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี