ติดต่อ ครูใหญ่        
       boss@yuwawittaya.ac.th
ติดต่อ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และนโยบาย
       petchnoi@yuwawittaya.ac.th
ติดต่อ หัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาลและสัมพันธ์ชุมชน
       ratchadapon@yuwawittaya.ac.th
ติดต่อ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
       nattavorn@yuwawittaya.ac.th
ติดต่อ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน        
       chutima@yuwawittaya.ac.th
ติดต่อ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
       udom@yuwawittaya.ac.th

E-mail ครูผู้สอน
       Computer : tuanjai_50@hotmail.com
       Art           : tudtoo_jung@hotmail.com

ติดต่อเวบมาสเตอร์
      tonguru@hotmail.com
ที่ตั้งโรงเรียน :

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
เลขที่ 577/1
ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร./แฟกซ์ 0-3622-1741
Address :

Anubal Yuwawittaya School
577/1
Pichaironnarongsongklam Rd.
Pakpeaw City.
Saraburi District.
Saraburi Province.
Postcode 18000.
Thailand.
Tel./Fax. (66)-0-3622-1741
ติดต่อโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
Start 1-11-07
Copy Rights 2007-20010 l โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี l  www.yuwawittaya.ac.th l
E-mail : info@yuwawittaya.ac.th l  Best Screen 1024x768 Pixel.
website : www.yuwawittaya.ac.th 
e-mail    :  info@yuwawittaya.ac.th