กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประจำปี ๒๕๖๑ l ACTIVITY 2018
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ ตอน ๑ l ตอน ๒
(วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ระดับชั้นอนุบาล
(วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
กิจกรรมเลือกตั้งหนูน้อยสภานักเรียน
(วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑)
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ
(วันพฤหัสบดี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันอังคาร ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
กิจกรรม Yuwa Got Talent 2018 #1
(วันศุกร์ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
ดัชมิลล์ เจ็นไอ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
(วันพุธ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 #2
(วันศุกร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 #3
(วันศุกร์ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise
(วันพุธ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑)
The Best Practice 2018
(๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
กิจกรรมวันลอยกระทง
(๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
(วันพธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
กิจกรรมวันดินโลก
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมวันลูกเสือไทย
(วันศุกร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ (๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 # 4
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรมวันคริสต์มาส
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑