สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑