จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
(เริ่มจากซ้าย)
คนที ๑ :นางอุดม เกตุสุวรรณ (หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน)
คนที ๒ : นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย (รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและหัวหน้าฝ่ายบุคลากร)
คนที ๓ : นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา)
คนที ๔: นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร (หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา)
คนที่ ๕ : นางชุติมา อักษรพจน์ (หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา)