สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และ นางสาวเพชรน้อย จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ เเละคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี