ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
    โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล คือ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
กิจกรรม Yuwa Gottalent 2020 ครั้งที่ ๒

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุวิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746