ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
    โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล คือ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน "เปิดบ้านผลงานหนู" ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับก่อนประถมศึกษา
    เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียน ในธีม "เปิดบ้านผลงานหนู" เพื่อจัดแสดงผลงานของเด็กๆ ครบทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก มีการแสดงออกบนเวที และการร่วมจัดกิจกรรมของครูภูมิปัญาญา ตลอดกิจกรรมในครั้งนี้