รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรม อ.ย.ว. Exercise
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม อ.ย.ว. Exercise ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกายบริหารประกอบดนตรี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแสดงออก เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ